Digital rådgivning

"Hvis ikke du har styr på din online identitet, vil dine kunder ikke vide hvem du er" - Morten Tranekær

Som virksomhed har det aldrig været vigtigere, at kunne markedsføre sig klart og tydeligt digitalt. De udfordringer som dog opstår er, hvordan sikres det, at ens budskab ALTID er klart, ensartet og tydeligt – det kan jeg hjælpe med.

Som digital rådgiver har jeg hjulpet mere end 100 virksomheder, med at få en skarpere kommunikation via områder som layout på hjemmesider, SEO, Facebook, Instagram, Nyhedsbreve, SMS-marketing, affiliate, video og meget mere.

Digital rådgivning giver er forståelsen og ikke mindst effekten af at gøre noget digital. Hvis ikke du kender effekten af f.eks. Facebook, SEO eller nyhedsbreve ift. dine kunder, hvordan skal du så kunne vide, om dine kunder foretrækker det ene eller andet?

Uden en klar forståelse for digital marketing, kommunikation, identitet og adfærd (både online og offline) fra start vil det være svært at nå de mål, som potentielt ønskes.

Det overordnede mål med digital rådgivning er, at give jer som virksomhed en forståelse af, hvordan I mest effektivt kan forstå hvordan de forskellige digitale medier fungerer. Derudover fokuseres der i høj gra på hvordan jeres identitet beskriver jer.

Jeg arbejder ud fra to vinkler:

- Generelt vinkel: Implementering af computerbaserede forretningsgange i marketing.

- Kommunikativ vinkel: En virksomhed/organisations brug af internettet, herunder de sociale medier, til at opnå og opretholde kontakt med målgruppen og interessenterne, også kaldet Digital promotion.

Det første møde/sparring er altid gratis.

Afhængig af hvordan du/I vælger at gå videre vil der blive udarbejdet en pris på baggrund af den situation som I står i.

Tag kontakt til mig, og lad mig fortælle helt gratis, hvordan jeg ser jeres virksomhed.