Bruger-hvad-for-noget?

Hjem » Bruger-hvad-for-noget?

Tænker du over dit layout?

Hvornår har du sidst tænkt over, hvilken effekt et layout/design på en digitale platform har på brugerne? Nej, det er faktisk kun noget som 1 ud af 500 tænker over. Derfor har jeg valgt at samlet lidt teori omkring, hvad og hvordan layoutet/design kan påvirkes.

Jeg har udvalgt 5 forskellige begreber – Usability (brugervenlighed), Gestalte principper, White space, samt Fitts- og Hicks lov.

Indholdsfortegnelse

Usability (brugervenlighed)

Kom sig det i kor med mig – U-SA-BI-LI-TY (usability) … eller vi kan også tage den på dansk – BRU-GER-VEN-LIG-HED (brugervenlighed).

Ordet brugervenlighed er nok det første begreb, jeg plejer at refererer til når jeg holder det første møde med en virksomhed. Hvis ikke de har styr på det, vil det være sværere at implementerer nye tiltag.

Men for lige at tage den fra toppen kan vi omsætte ordet brugervenlighed til “nem adgang eller brugen af et produkt/service”. F.eks. kan en hjemmeside yde en service i form af informationer men, hvis ikke hjemmesiden fungerer eller har for mange funktioner, vil dette skabe forvirring frem for glæde.

Der findes en officielt ISO-standard (International Organization for Standardization) for brugervenlighed – med nummeret 9241-11 og den siger:

  • “The Extent to which a product can be used by specified users to achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use.”

Det vil altså sige, at der skal være et specifikt mål, som en potentiel bruger skal kunne få løst – effektivt og tilfredsstillende ift. en bestemt kontekst.

Lad os tage et eksempel eller to.

  • En klassisk hjemmeside har et layout også kaldet en brugerflade, som brugere skal kunne afkode/håndtere/forstå. For at en hjemmeside skal være fremstå brugervenlig er der flere aspekter som skal være på plads bl.a.:
  • Det skal være nemt og overskueligt for en bruger at benytte hjemmesiden første gang de besøger den.
  • Det skal være nemt for brugeren at huske brugergrænsefladen og ikke mindst, hvordan den benyttes, når hjemmesiden tilgås igen.
  • Det skal derfor være nemt for brugeren at opnå deres formål/mål med at benytte hjemmesiden.
  • Der må ikke være fejl på brugerfladen, når der f.eks. klikkes på en knap.

 

Brugervenlighed er en del af det overordnede begreb “Brugeroplevelsesdesign” (UX – User Experience), dvs. at brugervenlighed ikke er den samlede oplevelse af en hjemmeside, men kan kun måles på anvendeligheden og funktionaliteterne. 

Brugervenlighed

User eXperience

Gestalte principper

Gestalt er et tysk begreb, der betyder “samlet helhed” og er med til at beskrive, hvordan menneskets hjerne forstår en helhed når en gruppe af objekter betragtes.

Skal et design fremstå overskueligt og brugervenligt, er det vigtigt at visuelle objekter arrangeres, efter de gestalte love. De gestalte love forstås bedst, ved at se på hvert enkelt princip.

Gestalte love:

”Objekter, der ligner hinanden, opfattes som hørende sammen”

Lighed opstår når objekterne har samme størrelse, farve, tekstur eller værdi. Derved opfattes objekterne, som at de opfylder den samme funktion. Hvis ligheden brydes, er det muligt at fremhæve specifikke informationer – hvilket kaldes en anormalitet.

”Objekter, der står i samme ramme, opfattes som hørende sammen” –

Lukketheden opstår når objekter placeres i en ramme, og på den måde bliver grupperet. Lukkethed bruges også, når et objekt er ufuldkomment, men ved at udfylde den manglende visuelle information gives et komplet udtryk, der giver mening.

”Objekter, der er forbundet eller ligger i forlængelse af hinanden, opfattes som hørende sammen”

Objekter der er forbundet vha. en linje eller kurve, vil blive betragtet som hørende sammen. Forbundetheden sker på trods af, at objekterne godt kan være forskellige.

”Den mindre, afgrænset figur på et område vil blive opfattet først.”

Figur og baggrund opstår, da den mindste figur på et afgrænset område er den første, der bliver lagt mærke til og vil derfor blive opfattet som den vigtigste, mens den største figur vil blive opfattet som baggrunden.

”Symmetriske objekter opfattes som en del af samlet gruppe”

Symmetri og orden opstår, når der er uorden eller ubalance, da dette kan skabe et uoverskueligt layout. Symmetri anvendes ofte i logoer, og skaber konsistens, orden og stabilitet. Hvis objekter er asymmetriske, vil der blive brugt tid på at finde problemet frem for at kunne fokusere.

”Objekter, placeret tæt på hinanden, opfattes som en gruppe”

Nærhed opstår, når objekter placeres tæt på hinanden. Dvs. hvis objekter adskilles, skal der være luft imellem dem, men hvis de skal knyttes sammen, skal der benyttes mindre luft i mellem. For at skabe overblik er det vigtigt at vide, hvad der hører sammen, og hvad der ikke gør.

White-space og "rent" layout

White space (også kaldet “negativt mellemrum”) er den del af en webside, der forbliver “tom”. Det er rummet mellem grafik, marginer, mellemrum mellem kolonner, mellemrum mellem tekstlinjer eller visuals.

Det er ikke bare et “tomt” rum – det er et vigtigt element i webdesign. Det gør det muligt for objekter at få den opmærksom det fortjener. White space handler om brugen af hierarki til information, typografi, farver eller billeder.

En side uden hvidt mellemrum / luft, og som er fyldt med tekst eller grafik, risikerer at virke rodet eller uoverskuelig – og ender typisk med at være svært at læse.

Den rigtige mængde af luft får et websted til at se “rent ud”. Selvom et rent design er afgørende for at kommunikere et klart budskab, betyder det dog ikke at mindre indhold er lig med bedre layout.

Et rent design udnytter pladsen bedst muligt, og for at skabe et rent webstedsdesign skal du vide, hvordan du kommunikerer klart ved at bruge hvidt mellemrum bedst muligt..

Fitt's lov

"Den tid det tager, at føre musen til noget, som er relativ mindre, tager relativt længere tid."

Den tid, det tager at klikke på en knap, er afhængig af afstanden og størrelsen af knappen. 

Dvs. hvis en bruger nemt og enkelt skal kunne klikke på en knap skal den gerne være meget tydelig, og let at klikke på. F.eks. hvis der i et skriveprogram højreklikkes, dukker der en dialogboks op lige ved siden af musen, for at et valg kan træffes hurtigt.

Formlen som beskriver Fitts lov siger:

T = k log2(D/S + 0.5), k ~ 100 m/sek

T er tiden det tager at flytte musen til et nyt område.
D er afstanden mellem musen og området.
S er størrelsen af området.

Hicks lov

"Desto flere valg - desto længere tid tager det, at træffe et valg"

Når der skal træffes et valg, bliver det gjort det ud fra det, som bliver betragtet. Hvis der for mange muligheder, kan det være svært at træffe et valg. Hicks lov beskriver den tid, det tager for en person at træffe en beslutning, ud fra de muligheder som vedkommende har til rådighed. Hvis antallet af muligheder øges, vil den tid det tager at træffe et valg også stige.

Kort sagt: Jo færre muligheder noget har, jo nemmere er det at træffe et valg – f.eks. er det nemmere at vælge mellem 3 forskellige pizzaer, end 9 forskellige.

Pizza'er
Pizza'er

Lad os tage en uforpligtende snak

Har du råd til IKKE at få lidt GRATIS sparring?

Jeg brænder for at hjælpe virksomheder med, hvordan de skal se deres identitet, og hvordan de ønsker at blive forstået/opfattet af deres brugere. Der er altid nye tiltag der kan gøres ift. en virksomhed, og det handler om at få den rigtige sparring for at kunne se mulighederne.