Handelsbetingelser hos MTop

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser

MTop, Mariegade 1, 6000 Kolding CVR. 35596291

Kontakt: info@mtop.dk
Alle priser der bliver angivet ift. tilbud er i danske kroner + moms, medmindre andet er angivet.

Ophavsretten til alt materiale på www.mtop.dk tilhører Morten Tranekær i henhold til gældende dansk lovgivning.

Betalingsbetingelser:

Køb af 1:1 Konsulentarbejde er bindende.

Betalingsbetingelserne hos MTop er netto 8 dage. Dette kan dog ændres ift. en given aftale.

Pris og betaling:

Pris: Prisen for serviceydelserne følger MTops gældende prisliste på det tidspunkt, hvor MTop bekræfter kundens ordre, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

Betaling: Kunden skal betale alle fakturaer for serviceydelser senest ift. betalingsbetingelser, medmindre parterne har aftalt andet skriftligt.

Ved betaling af fremsendte faktura, accepterer kunden, at de udførte opgaver, som fremgår af fakturaen er løst og hermed afsluttet.

Tilbud, ordrer og ordrebekræftelser:

Tilbud: Virksomhedens tilbud er gældende i 10 dage fra den dato, tilbuddet er dateret, medmindre andet fremgår af tilbuddet. Accept af tilbud, der er Virksomheden i hænde efter acceptfristens udløb, er ikke bindende for Virksomheden, medmindre Virksomheden meddeler kunden andet.

Ændring af ordrer: Kunden kan ikke ændre en afgivet ordre på serviceydelser uden MTops skriftlige accept.

Fortrydelsesret:

En aftale/kontrakt er bindende, hvilket medfører, at fortrydelsesretten bortfalder jf. Forbrugeraftalelovens §12. En aftalen betragtes som udført ved betaling af fremsendte faktura, for det udførte arbejde.

Scroll Up